lingonet

My Line of Business


My Line of Business esite (.pdf)

My Line of Business esittely

Käynnistä tästä My Line of Business Demo

Osta Ellibs e-kirjakaupasta

Ammatillisen kielitaidon ytimessä on kyky kertoa itsestään ja työstään. My Line of Business tarjoaa kielen oppijan avuksi monipuolisen kokoelman malleja: ohjelmassa tutustutaan 11 syntyperäiseen englannin puhujaan, joiden ammatillinen tausta edustaa laajaa ammattien kirjoa. Tämä on omiaan rikastuttamaan sekä haastattelujen kieltä että näkökulmia. Haastattelut ovat autenttisia; kaikki haastateltavat puhuvat ilman käsikirjoitusta ja erityistä valmistautumista. Tällä tavoin ohjelma vastaa usein esille nousevaan pulmaan oppimateriaalien näyttelijäsuoritusten ja tosielämän syntyperäisten puhetapojen eroavaisuuksista. Jokaiselle haastatteluvastaukselle on myös selkokielinen, studiossa nauhoitettu versionsa.

Syvenny kuuntelemaan, kuinka opettajankouluttaja, keittiömestari, poliisipäällikkö tai psykiatri kertoo vapaamuotoisesti mm. koulutuksestaan ja ammattinsa haasteista. Kuulet luonnollista kieltä ja opit samalla paljon tärkeää englanninkielistä ammattisanastoa. Autenttisten haastattelujen pohjalta on luotu monipuolisia ja helppokäyttöisiä harjoituksia, joiden avulla voit opetella luontevia sanontoja ja kerrata oppimaasi.

Ominaisuudet

  • brittienglantia
  • yksikielinen

  • Lingonetin ainutlaatuinen tapa muokata videot kielenoppijan tarpeisiin helpottaa oppimista
  • 11 haastattelukokonaisuutta, yli 3 h haastatteluja
  • 165 vuorovaikutteista tehtävää poimii harjoittelun kohteeksi tärkeitä rakenteita ja sanastoa

Kiinnostaako? Ota yhteyttä!

mail@lingonet.com

Saatavilla myös Edustoresta.

Saatavilla myös Ellibs e-kirjakaupassa.