Kielenoppijat

Kaikki eivät opi vierasta kieltä samalla tavalla. Tästä huolimatta lähes jokainen pystyy oppimaan vierasta kieltä, kun motivaatio on riittävä ja oppimisympäristö sopiva. Yksi multimedian eduista on se, että kohdekieleen pääsee käsiksi toiminnallisessa ympäristössä – erilaisten tietokoneen ruudulle avautuvien ”minimaailmojen” kautta. Kieltä käyttämällä oppija pystyy tekemään mielekkäitä asioita kuten haastattelemaan ihmisiä, rakentamaan koneita ja laitteita sekä ratkaisemaan ongelmia.

Vaikka äidinkieli opitaan lapsena niin hämmästyttävän helposti, että sitä voitaisiin pitää yhtenä maapallon seitsemästä ihmeestä, vieraan kielen oppiminen on aina vaikeaa.

Kieltä opeteltaessa on tärkeää uppoutua kieleen ja viettää mahdollisimman paljon aikaa kielen parissa. Näin ei tapahdu, ellei oppija koe onnistumisen tunnetta uurastuksensa jälkeen tai tunne taitojensa karttuvan. Löytääkseen sopivia oppimistapoja oppijan pitäisi kokeilla monia eri menetelmiä. Tiedollisesti rikas multimedia on yksi mahdollinen tapa oppia kieltä. Ehkä se tarjoaa jotakin, mikä tekee juuri sinun kielen opiskelun helpommaksi. Yksi asia on varma: multimedia yhdistää kaikki ne mediat, joita kielenopetuksessa on tähän mennessä kokeiltu.