Koulutuspalvelujen tarjoajat

Kieli- ja kulttuurikoulutukseen erikoistuneet koulutus- palveluyritykset kohtaavat yhä enemmän uusia haasteita. Koska yritykset toimivat maailmanlaajuisilla markkinoilla, kielitaidon vaatimukset kasvavat ja muuttuvat monimutkaisemmiksi; kielikoulutus kietoutuu myös enemmän yrityksen liiketoimintaprosesseihin ja teknologiaan.

Lingonet on lähestynyt tätä ongelmaa kehittämällä yhdessä kielenopettajien kanssa uudenlaisen toimintamallin. Asiakasyrityksen omasta liiketoimintaprosesseihin ja teknologiaan liittyvästä materiaalista tehdään sisäiseen käyttöön tarkoitettuja multimediasisältöjä, joita yrityksessä toimivat kielenopettajat sitten käyttävät. Multimedian rooli tässä mallissa on tarjota koulutuksen yhteydessä sekä opettajalle että oppijalle autenttista kielellistä tietoa yrityksen keskeisistä toimintatavoista. Työntekijän omaan työympäristöön ja tarpeisiin räätälöity materiaali voi motivoida oppimaan aivan eri tavalla kuin tekstikirjojen kuvitelluista yrityksistä kertovat sisällöt.

Yhteistyö Lingonetin kanssa antaa kielikouluttajalle mahdollisuuden tarjota asiakkailleen kilpailukykyisiä uusia ratkaisuja sekä toimia kokeneen yhteistyökumppanin kanssa. Kokemuksemme auttaa myös minimoimaan mahdolliset yllätykset lopullisissa kustannuksissa.

Lingonet-sopimustuotantoa