Kustantajat

Kieli on luontaisesti multimediaa. Yleensä vastaanotamme kielellisiä viestejä näön ja kuulon välityksellä. Tämän vuoksi vanhan ja uuden median saumaton yhdistäminen ei ainoastaan tarjoa kustantajille uusia mahdollisuuksia vaan se on nykyään välttämättömyys vieraiden kielten opiskelussa.

Digitaalisen median kiistaton etu on mahdollisuus yhdistää kaikki aikaisemmin käytössä olleet mediat käyttökelpoiseen muotoon tietokoneen näytöllä. Virtuaalivierailut muihin maihin tai muut vastaavankaltaiset lähestymistavat auttavat luomaan tavoitteellisia kielenoppimistilanteita.

Kymmenet Lingonetin kehittämät tuotteet ovat viimeisen vuosikymmenen aikana tulleet entistä viimeistellymmiksi, kun olemme tehneet yhteistyötä Euroopan johtavien kustantajien kanssa. Tämä tekee Lingonetistä oivan liikekumppanin.

Lingonet-sopimustuotantoa