Kielenopettajat

Lingonetin tuotteet ovat korvaamaton voimavara kielenopettajille, koska ne tukevat ja helpottavat heidän työtään monella eri tavalla. Opettaja voi esimerkiksi pyytää opiskelijoitaan haastattelemaan ihmisiä virtuaalisesti ja tämän jälkeen raportoimaan tuloksista suullisesti tai kirjallisesti. Tämä voi tarkoittaa yhteenvedon tekemistä eri mielipiteistä, niiden arviointia ja vertailemista opiskelijan omiin näkemyksiin, jne. Näin autenttinen materiaali mahdollistaa perinteisten tehtävien soveltamisen tehokkaammassa muodossa.

Interaktiiviset tehtävät kiinnostavat opiskelijoita uudella tavalla. Digitaalisen multimedian ansiosta harjoitukset ottavat kaikki aistikanavat huomioon tosielämän kokemuksia jäljitellen.

Lingonetin ohjelmista sanottua…

“Very briefly, comments from EFL teachers regarding your software indicate that the use of authentic English spoken by a range of native speakers of different ages, accents, backgrounds etc is a very useful resource for students. Also the fact that they are speaking in a natural way in terms of speed and vocabulary etc is a refreshing change from many programs which use unnatural scripted language spoken by actors. There is also lots and lots of materials to exploit in your programs and the fact that teachers can print of worksheets was considered very beneficial.”

Janet Bartle
Academic Co-ordinator, C&IT
LTSN Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies
Language Institute
University of Hull, UK