Lingonet Oy, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lingonet Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 22.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Lingonet Oy (1067960-0)
Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heikki Ohinmaa
Lingonet Oy
Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku
Sähköposti: mail@lingonet.com
Puhelin: (02) 279 3300

3. Rekisterin nimi

Lingonet Oy:n käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu palvelua käyttävien asiakkaiden yksikäsitteisyyden ylläpitämiseksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietoja käytetään palvelun tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot ovat rekisterissä, jos käyttäjätili on luotu Moodle-ympäristöön:

Seuraavat tiedot ovat rekisterissä, jos käyttäjä on ne itse lisännyt Moodle-ympäristöön:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite syötetään käyttäjän antamien tietojen perusteella tunnusta luodessa.

Moodle-ympäristöön käyttäjät rekisteröityvät itse ja syöttävät nimen ja sähköpostiosoitteen, sekä halutessaan lisätietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tiloissa on käytössä kulunvalvonta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä Lingonet Oy:n käyttäjärekisteriin tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen mail@lingonet.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen.

Lingonet Oy:n käyttäjärekisteriä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen mail@lingonet.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).