Yritysten koulutusvastaavat

Yrityksen sisällä tapahtuvan koulutuksen täytyy palvella yrityksen keskeisiä päämääriä. Maailmanlaajuisessa työympäristössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen täytyy pystyä toimimaan siellä, missä sen tuotteille ja palveluille on kysyntää. Usein tämä saavutetaan verkostoitumisen ja/tai fuusioiden kautta. Tämä puolestaan asettaa uusia haasteita kielitaidolle sekä kulttuurisen tuntemuksen ja herkkyyden hallinnalle.

Uusi teknologia tarjoaa ratkaisuja näihin haasteisiin. Lingonet on tuottanut useita erikoisohjelmia, joiden tavoitteena on tukea ja edesauttaa asiakasorganisaation kansainvälistymisprosessia. Tällaisten ohjelmien käyttäminen on tukenut kieli- ja kulttuurikoulutusta mm. siirtämällä parhaat käytänteet yhdestä tuotantoyksiköstä toiseen sekä antamalla työntekijöille mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja toistensa kulttuureihin.

Kun yritys haluaa tuoda kielikoulutuksensa lähelle organisaation keskeistä liiketoimintaa, kannattaa perehtyä Lingonetin tarjoamiin mahdollisuuksiin tuottaa yrityskohtaista koulutusmateriaalia – usein tämä johtaa merkittäviin säästöihin ja lisääntyneeseen joustavuuteen.

Lingonet-sopimustuotantoa

Autenttinen asiantuntijahaastattelu - British Road Federation Demo