My Line of Business –
Eri alojen ammattilaisia englannin opettajan työkalupakkiin
 
Ammatillisen kielitaidon ytimessä on kyky kertoa itsestään ja työstään. Parhaiten oppii ottamalla mallia eri alojen ammattilaisista.

My Line of Business on videoiduista haastatteluista koostuva multimediaoppimateriaali englannin kielen opiskeluun. Ohjelman videohaastattelut tuovat yksitoista oman alansa osaajaa tietokoneen näytölle ja auttavat oppijaa ottamaan askeleen kohti työelämän kielen luontevaa hallintaa.
 
 
Englannin kielen sanasto, rakenteet ja idiomit haltuun

Yli kolme tuntia syntyperäisten brittien puhetta
11 haastattelukokonaisuutta
165 interaktiivista tehtävää rakenteiden ja sanaston harjoitteluun
2866 sanaa, eri muotoineen toiston ansiosta yli 27 000 sanaa eri äänijaksoissa
 
 
Tutustu My Line of Business -ohjelman sanastoon
 
 
Kielenoppijalle suunniteltu käyttöliittymä

My Line of Business on kokoelma käsikirjoittamattomia haastatteluja. Syvenny eri alojen ammattilaisten kertomaan, ja samalla harjaannutat korvasi kuuntelemaan erilaisia englannin kielen variantteja ja spontaania puhetta. Avuksi saat sanakirjatoiminnon, tekstitykset ja studiossa äänitetyn, yleiskielisen version, ja jokaisen haastattelun voi kuunnella kokonaan tai osittain uudelleen, niin usein kuin on tarve. Haastattelut on jaettu kysymys-vastaus-pareihin aihepiirin mukaan – valitse haluamasi tai kuuntele jokainen.
 

 

 
Yhteistoiminnallisen oppimisen tueksi

Digitaalinen multimedia on parhaimmillaan, kun sitä käytetään käynnistämään yhteistoiminnallista oppimista, jossa kieltä prosessoidaan eri näkökulmista.

 

 

 
Esimerkki oppimispolusta My Line of Business -ohjelman opetuskäytössä

My Line of Business -ohjelman avulla opettaja voi työllistää opiskelijoita monin eri tavoin, vaikkapa näin:

 
  1. Opiskelijat jakautuvat pienryhmiin.
  2. Jokainen ryhmä valitsee ohjelman henkilögalleriasta yhden työstettäväkseen.
  3. Ryhmä tutustuu valitsemaansa haastatteluun ja luo sen pohjalta esityksen.
  4. Ryhmä esittelee henkilönsä muille opiskelijoille.
  5. Muut opiskelijat kommentoivat esitystä.
  6. Kaikki opiskelijat kirjoittavat raportin prosessista.
 
 
Opettajan näkökulma:
Lingonetin multimediaohjelmien autenttisen audiomateriaalin opetuskäytöstä


”12 students had to find a way quickly to complete an English course they had missed when they transferred from the Turku University of Applied Sciences to Sydvast Polytechnic. Their timetable was tight so that the students would be able to graduate that same spring as earlier planned.

The idea was to combine multimedia-based, independent and classroom-based work in the most effective way possible to improve the students’ English.

[The students] worked with the multimedia part exclusively outside the classroom – either at home or in small groups. They had to write essays and summaries, and give oral presentations. [...] Using and transferring the content and vocabulary from the programs to different subject areas and semantic fields was very important. The programs offered many possibilities for situational oral practice.

The work was intense and demanding during the course, but after a small initial warm-up period, the students were focused and worked well both independently and in small groups. Developing independent study strategies was one of the goals of the course – and one achievement.”
 
Birgit Griese, Polytechnic Sydväst
 
   
Kokeile ohjelmaa