OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEITA PERUSKOULUN KIELTENOPETUKSESSA

TrumpCards-tuoteperhe:
TrumpCards / die Aktionskarten / Valttikortit / Trumfkorten

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen kieliopinnoissa

TrumpCards-tuoteperhe on interaktiivinen multimediaohjelma, joka havainnollistaa miten tieto- ja viestintätekniikkaa voi hyödyntää perinteisesti hankalan oppimistehtävän – sanaston oppimisen – tukena

Keskeisiä oppimissisältöjä: koulu ja oppilastoverit sekä opettajat; lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot

Kaksitoista pienoismaailmaa (kylpyhuone, keittiö, makuuhuone, olohuone, lastenhuone ja pihamaa sekä koulu, eläintarha, uimaranta, kaupunki, urheilukenttä ja talviurheilumaasto), joissa sanasto on liitetty monipuoliseen kuva- ja ääniympäristöön

Arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän tekstin tai puheen keskeisimmän sisällön ymmärtäminen

Runsaasti arkista asuinympäristöön liittyvää käyttökelpoista sanastoa puhuttuna, kirjoitettuna ja kuvalliseen ympäristöön liitettynä

Oppilaan tulee oppia ymmärtämään, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua.

Kaikki tehtävät tähtäävät tietyn sanaston oppimiseen ja monipuoliseen kertaamiseen eri yhteyksissä. Oppilas voi esim. kuunnella vaikeita kohtia niin moneen kertaan kuin haluaa. Oppilas saa kokemuksia itsenäisen työskentelyn tuloksellisuudesta.

Kieliopintojen alussa tavoitteena on, että oppilas rohkaistuu suulliseen tuottamiseen sana- ja sanontatasolla kielen kuulemisen ja ymmärtämisen avulla.

Ohjelmassa toteutuu virtuaalinen kielikylpy: oppilas upotetaan rikkaaseen vieraskieliseen ympäristöön, missä hänen kielitaitonsa joutuu koetukselle.

Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivien vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategioiden oppiminen

TrumpCards-perheen ohjelmat tukevat erilaisia oppimistyylejä ja tarjoavat haastetta kaikille aisteille. Luki-häiriöistä kärsivät voivat hyödyntää kuulemalla oppimista tehokkaasti.