Lingonet TrumpCards / die Aktionskarten / Valttikortit / Trumfkorten

Yleiskuvaus:

TrumpCards-multimediaohjelmat on luotu helpottamaan peruskoulun kielenopetuksen keskeisen sanaston opettamista. Interaktiiviseen kieliperheeseen kuuluu englannin- (TrumpCards), saksan- (Aktionskarten), ruotsin- (Trumfkorten) ja suomenkielinen (Valttikortit) versio. Ohjelmien kantavana ideana on tuttuihin aihepiireihin kuuluvan käyttökelpoisen arkisanaston kerääminen sopivan kokoisiksi paketeiksi, eräänlaisiksi pienoismaailmoiksi. Näissä puitteissa opiskelija rakentaa erilaisia toiminnallisia asuin- ja elinympäristöjä syntyperäisen opettajan opastamana. TrumpCards-kouluversioissa on kaksitoista pienoismaailmaa samassa ohjelmassa. Nämä ovat keittiö, kylpyhuone, makuuhuone, olohuone, lastenhuone ja pihamaa; koulu, kaupunki, urheilukenttä, uimaranta, eläintarha ja talviurheilumaasto. Ohjelmat sisältävät runsaasti kuvallista ainesta, mikä antaa opittaville sanoille konkreettisen ilmiasun ja käyttöyhteyden. Teemojen ympärille on laadittu runsaasti erilaisia tehtäviä, joissa keskitytään kuulemiseen ja kuullun ymmärtämiseen, sekä opittavan sanaston interaktiiviseen ja kommunikatiiviseen harjoittamiseen.

Taso:

TrumpCards-perheen ohjelmat soveltuvat monentasoisille opiskelijoille. Ohjelmista on hyötyä sekä aikuisille että lapsille, ja ne soveltuvat sekä koulukäyttöön että itseopiskeluun. Sanasto sopii erityisesti perustason kielenopetukseen, mutta tehtävistä on iloa ja haastetta myös pidemmälle ehtineille kielenopiskelijoille. Kaikki tehtävät liittyvät loogisesti toisiinsa ja tähtäävät keskeisen arkisanaston oppimiseen. Piilotettu toisto on yksi ohjelman eduista: sanat ja ilmaukset esiintyvät ja kertautuvat monipuolisesti eri yhteyksissä. Etenemisjärjestystä ei ole periaatteessa rajoitettu ja myös tahdin voi pitkälti määrätä itse. Selkeä ja rikas kuva-aines, puhuttu ja kirjoitettu kieli sekä monipuoliset tehtävät tukevat erilaisia oppimistyylejä ja tarjoavat haastetta kaikille aisteille. Arkeen ja vapaa-aikaan liittyvät aihepiirit ovat keskeisiä lasten ja nuorten elämässä ja ne kuuluvat myös useimpien opetussuunnitelmien sisältöihin.

Ohjelman sisältö:

  • 12 interaktiivista pienoismaailmaa
  • 96 varsinaista harjoitusta
  • 36 lisäharjoitusta
  • n. 2000 sanaa
  • 80 minuuttia autenttista puheääntä

Jokaiseen pienoismaailmaan sisältyvät seuraavat osiot:

Tehtävä 1

Interaktiivinen peruskertomus, jossa uusi ympäristö esitellään kuuntelijalle syntyperäisen opettajan johdattelemana.

Tehtävät 2-8

  • Tunnistamistehtäviä (sekä kirjallisia että visuaalisia)
  • Äänipalapelejä, joissa ´puhuvista palikoista’ muodostetaan lauseita
  • Sanojen ja lauseiden kirjoittamista vihjeiden avulla
  • Tehtävään reagoimista kertojan pyyntöjen perusteella
  • Ympäristöjen rakentamista opettajan ohjeiden mukaan

Tehtävä 9

Peruskertomuksen puhutut osiot ja sanasto tekstimuodossa

Bonustehtävät sisältävät kolme tehtävätyyppiä:

Hampurilaistehtävässä lauseenpätkistä rakennetaan kokonaisia lauseita.
Ilmapallotehtävässä etsitään sanalle ja sen selitykselle vastineet.
Prepositiotehtävässä opetellaan prepositiorakenteita visuaalisen tuen avulla.
Teachers’ Room on salasanalla suojattu opettajan tietopaketti, josta löytyvät mm. kaikki kuuntelutehtävät ja niihin liittyvä sanasto tekstimuodossa. Opettajan osiossa on myös lisää käyttöehdotuksia tuntiopetukseen tai kotikäyttöön. Kaikki materiaali on tulostettavassa muodossa. Opettajanhuoneessa opettaja voi myös muuttaa ohjelman asetuksia ja seurata opiskelijoiden edistymistä tulostaulukoista.

Etuja: Samalla kun oppilas tekee tehtäviä, hän saa jatkuvaa palautetta ja voi luottaa siihen, että interaktiivinen opettaja jaksaa kärsivällisesti kannustaa ja antaa ohjeita. Vaikeita kohtia voi kuunnella hiirtä klikkaamalla niin moneen kertaan kuin haluaa. Visuaalisuuteen ja kuuloaistiin perustuvien harjoitusten suuri määrä helpottaa luki-häiriöistä kärsivien kielenoppimista.

Palaute:

Arvioijat ovat kiinnittäneet huomiota seuraaviin TrumpCards-tuoteperheen ominaisuuksiin:

1. Ohjelman rakenne avautuu nopeasti ja navigointi on helppoa.

2. Ohjelma soveltuu eri vaiheissa oleville kielenopiijoille, koska sanasto tarjotaan rikkaassa kieliympäristössä. Eritasoiset oppijat saavat ohjelmasta irti eri asioita: aloittelija saa kielisuihkuja, vähän pidemmälle ehtinyt kartuttaa jo sanavarastooan, ja kokeneempi opiskelija pureutuu syvemmälle kieleen ja saa ohjelmasta rakenteellistakin haastetta.

3. Kuuntelutilanne muistuttaa aitoa kielenymmärtämistilannetta, sillä korviin tulviva kieliaines on spontaania kieltä, eikä sitä ole pilkottu, tekstitetty tai muutoin strukturoitu. Se tarjoaa selkeydessään myös hyvän ääntämismallin. Kertojapersoona luo ohjelmaan vastavuoroisuutta.

4. Kinesteettisesti oppiva saa toimintaa, kun hän pääsee järjestelemään kuvia, laatikoita ja puhekuplia. Tilanneympäristöjen kuvat rakentuvat ruudulle pala palalta, ja antavat tarttumapintaa sellaisen oppilaan ajatustyölle, jonka visuaalinen kanava on vahva.

5. Teksti ja harjoitukset tarjoavat monia mahdollisuuksia opitun laajennettuun soveltamiseen joko yksilöllisesti tai pari- ja ryhmätilanteissa. Tehtävät voivat toimia myös kimmokkeena ohjelman ulkopuoliseen, opitun kieliaineksen harjoitteluun.