lingonet

WordPal

Saatavilla CD-ROMina verkkoversiona

WordPal esite (.pdf)

Käynnistä tästä WordPal Demo
* Tutustu yhteen valikkoon ja kokeile lisäksi yhtä kielioppi-tehtävää.

WordPal käyttää webselaimen Flash 9 -liitännäistä (plugin)
get.adobe.com/
flashplayer/

WordPal on innostava tehopaketti alakoulun englannin keskeisimpien sisältöjen harjoitteluun ja kertaamiseen. Se sisältää alakoulun viidennen ja kuudennen luokan keskeisimmän sanaston ja rakenteet aihepiireittäin. WordPal on laadittu yhteistyössä peruskoulun englanninopettajien kanssa vastaamaan valtakunnallisen opetussuunnitelman sisältöjä.

Ohjelma koostuu lyhyistä pelimäisistä oppimisaihioista. Ne soveltuvat joustavasti käytettäväksi joko koulussa tai kotona, osana aiheen opettelua tai lisätehtävänä. Ohjelma ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimistyylit. Se sisältää eriyttämiseen sopivaa materiaalia sekä sellaisille oppilaille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta että niille, jotka kaipaavat lisähaastetta. Selkeästä valikosta on sekä oppilaan että opettajan helppo löytää kulloiseenkin tilanteeseen sopiva harjoitus.

Ohjelman harjoitukset tarjoavat runsaasti kuullun englannin harjoitusta. Tekstimuotoisissakin harjoituksissa tarjolla on kuunneltava vihje tai palaute. Useimmat harjoitukset perustuvat kokonaan puhutun kielen ymmärtämiseen ja erilaisissa viestintätilanteissa käytettävien fraasien omaksumiseen kuuntelemalla. Oppilas voi kuunnella puheen tai sen osan uudelleen niin monta kertaa kuin on tarpeen. Kuuntelu tukee myös oikean ääntämisen oppimista.

Ominaisuudet

  • vuorovaikutteisia ja pelimäisiä tehtäviä
  • alakoulun 5:nnen ja 6:nnen luokan opetussuunnitelman keskeisin sanasto- ja rakenneaines yhdessä paketissa
  • runsaasti kuullun englannin harjoitusta
  • aidon oloisia englantilaisia ympäristöjä ja erilaisia viestintätilanteita
  • harjoitteluun, kertaamiseen ja eriyttämiseen
  • PC CD Windows-käyttöjärjestelmään
  • voidaan käyttää interaktiivisella taululla

Kiinnostaako? Ota yhteyttä!

mail@lingonet.com