LingoPix Suomi
– tasoitusta suomen kielen oppimiseen
 
 
LingoPix Suomi on ainutlaatuinen suomalainen oppimispeli, jonka avulla vasta-alkaja oppii vierasta kieltä kuin äidinkielen oppija. Hän rakentelee mielenkiintoisia kuvia kuuntelemalla tarkkaan, mitä syntyperäinen opastaja sanoo, ja seuraa hetken kuluttua luontevasti suomenkielisiä ohjeita. Itse hän ei tästä ylläty – vain vanhemmat ja opettajat. Aikuisten hämmästys onkin osa LingoPixin palkitsevuutta!
 
 
LingoPix Suomen keskeinen tavoite on uusien vieraan kielen omaksumista tukevien oppimisratkaisujen tuominen mahdollisimman monen ulottuville mahdollisimman varhain. Sen avulla pyritään saamaan toisen kielen kanssa työskentely mukaan siihen elämän vaiheeseen, jossa kielen oppiminen on helppoa ja sanojen ja ilmaisujen toistelu tuottaa iloa.
 
 
  LingoPix Suomi on oppimisympäristö, jossa lapsi pääsee luontevaan kontaktiin suomen kielen kanssa. Hän tekee hyvin lapsen maailmaan istuvia asioita ja tapahtumien kulku perustuu hänen omaan toimintaansa.  
   
 
Omaksumalla kuulemaansa kieltä ja reagoimalla siihen, lapsi voi loihtia esiin mielenkiintoisia kuvia. Hän tekee samanlaisia asioita kuin äidinkielen omaksumisen yhteydessä. Tärkeät aikuiset voivat olla hyvin mukana, sillä mitään esitietoja ei tarvita.
 
 
 
LingoPix Suomi toimii sekä tabletilla että tietokoneella. Luokassa ohjelmaa voi käyttää myös älytaulun kanssa oppilaiden opastamiseen.
 
 
   
Tutustu ohjeeseen
Tutustu LingoPix-ohjelmaan kokeilemalla