Kielisilta
— monipuolista tukea suomen kielen omaksumiselle
 
 
Mikä on Kielisilta?

Lingonetin Kielisilta on tietokoneella toimiva harjoitteluympäristö suomea vieraana kielenä opiskelevalle. Se perustuu uusimpien tutkimustietojen pohjalta runsaaseen tavoitteelliseen työskentelyyn äänimateriaalin parissa. Tavoitteena on tukea omaksumista ulkoaopettelun sijaan, mikä vaatii toiminnallisuutta sekä suurta määrää toistoa. Kieliainesta kuullaan yhä uudelleen ja uudelleen runsaan visuaalisen materiaalin avustamana. Harjoitteille on tyypillistä, että tavoitteen voi saavuttaa vain kuuntelemalla tarkkaavaisesti.
 
 
Polttopisteessä suomalainen arki

Kielisilta rakentuu 39 oppimispolusta, joilla oppilas kokee, miten ensin sanat kuuluvat yhä selvemmin ja vähitellen myös lauseiden säännönmukaisuudet alkavat helpottaa etenemistä. Alla olevassa taulukossa esitellään oppimispolkujen sisältö. Numerot kertovat kulloisenkin aihepiirin tehtävien määrän.

 

 

 
Esimerkkejä eritasoisista tehtävistä
Kaupunkiympäristön sanastoa opetellaan rakentamalla kuvaruudulle tarkan kuulemisen avulla oma puhuva kuvasanakirja. Siinä sanan merkitys selviää kuvan avulla, kirjoitusasu näkyy tekstinä ja ääntäminen on kuunneltavissa niin monta kertaa kuin haluaa.
Kaupunkisanastoa hyödyntäen pystyy esimerkiksi seuraamaan Miian kertomusta, kun hän liikkuu päivän askareissaan kaupungin eri rakennuksissa. Eteneminen edellyttää ympäristöön liittyvien sanojen poimimista puhevirrasta onnistuneesti. Samalla oppija altistuu suurelle määrälle muuta sanastoa.
Kaupunkiympäristöä käsitellään myös monipuolisesti ”kielikävelyllä” Järvenpäässä. Kielikävely etenee oppijan ohjattujen valintojen avulla. Ohjeet ja ympäristöön liittyvät kommentit voi kuunnella useampaan kertaan. Toiston yhteydessä tekstitys ponnahtaa näkyviin, jolloin puhetta voi seurata myös kirjoitettuna.
Adaptiiviset monivalintatehtävät kohdentavat oppijan huomion myös oikeinkirjoitukseen. Virheet korjataan automaattisesti, mutta eteenpäin pääsee vasta, kun on itse kirjoittanut sanan oikeassa muodossa.

Kielisillassa käytetään myös Lingonetin maailmalla kiitosta saanutta tekniikkaa tarjota autenttisia videoita kielenoppijoille. Lingonet on kehittänyt ainutlaatuisen tavan hyödyntää videomateriaalia. Se sallii yksilöllisen ajankäytön ja pyrkii vuorovaikutteisen viestinnän keinoja soveltaen helpottamaan sisällön hahmottamista. Haastattelut on kuvattu luonnollisissa olosuhteissa ja haastateltava reagoi kysymykseen ilman valmistautumista. Videoissa oppija näkee kaikki haastateltavan ilmeet ja eleet, mikä tukee puheen ymmärtämistä. Videon ja äänen voi kelata ja toistaa niin monta kertaa kuin haluaa, minkä lisäksi haastattelusta voi halutessaan nähdä sanatarkan tekstiversion.


 

Kielisillan avulla opiskelijat saavat tuntumaa myös elävään puhekieleen. Kenkämyyjän haastattelun tekstistä näkyy, että puhujan kielessä on melkoisia eroja kirjakieleen verrattuna. Jokaisesta vastauksesta on kuitenkin kuultavissa ja luettavissa myös selkeä, kieliopillisesti tarkistettu versio.

   
Napauta tästä saadaksesi kuvan Kielisillan sanaston laajuudesta
Kokeile ohjelmaa
   
 

Itsenäinen työskentely on Kielisillan käytön ytimessa, mutta myös parityöskentelystä on hyviä kokemuksia. Oppijat auttavat mielellään toinen toisiaan — jopa silloin kun heillä ei ole yhteistä kieltä.