Teentalk Canada
interviews

Teentalk Canada Interviews on digitaalinen oppimateriaali englannin kielen opiskeluun. Se harjoittaa kuullun ymmärtämistä tavalla, joka on oppilaista motivoivaa ja innostavaa. Ohjelma tarjoaa ainutlaatuista autenttista materiaalia, jota voi hyödyntää kielenopiskelussa monella eri tavalla. Se soveltuu yhtä hyvin tunnille tukimateriaaliksi kuin kotitehtävienkin pohjaksi.

Teentalk Canada Interviews sisältää 19 kanadalaisen high school -oppilaan videoidut haastattelut nuorille läheisistä aiheista, kuten koulunkäynnin eri puolista, harrastuksista ja tulevaisuudensuunnitelmista. Haastattelut on tehty ilman käsikirjoitusta tai harjoittelua, ja kysymykset ovat suomalaisten oppilaiden valmistelemia.

Haastatteluja voi lähestyä kahdella tavalla. Oppilaita voi haastatella yhtä kerrallaan tai voi edetä aihepiiristä toiseen ja kuunnella aina yhtä aihetta käsittelevät vastaukset.

Teentalk Canada Interviews -ohjelman 18 aihepiiriä kattavat sekä koulun että vapaa-ajan. Koko autenttinen materiaali on järjestetty 178 kysymys–vastaus -pariksi, joiden kanssa oppilaan on helppo työskennellä.

Ymmärtämisen helpottamiseksi jokaisesta vastauksesta on tarjolla sanatarkka tekstiversio, jonka avulla voi helposti selvittää epäselväksi jääneitä kohtia.

  

Mikään ei harjoita kielikorvaa niin kuin jokapäiväisen kielen kuuntelu, mutta on tärkeää saada samaa merkitsevä sisältö myös kieliopillisesti moitteettomassa muodossa. Tästä syystä puhekielisen vastauksen rinnalla voi kuunnella myös selkokielistä studioäänitystä.

Materiaalia voi hyödyntää niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssä ja sen pohjalta on helppo kehittää monelle eri taitotasolle sopivia tehtäviä.

Lisääntyneen verkkokapasiteetin ansiosta Teentalk Canada Interviews -ohjelmaa voi käyttää saumattomasti missä tahansa. Internetin avulla sitä voi käyttää myös etänä. Teentalk Canada Interviews soveltuu käytettäväksi niin tietokoneella, älytaululla, tabletilla kuin älypuhelimellakin.

 

R.A. McMath Secondary School sijaitsee Richmondissa, Brittiläisessä Kolumbiassa. Kuvassa alueen alkuperäiskansan toteemi.